Reikilink              
  Evrensel enerji, Reiki ve diğer şifacılık yöntemleriyle ilgili kaynak sayfalar...
www.reikilink.com
  Ana Sayfa  |  İçerik  |  Reiki  |  Şifa Yöntemleri  |  Enerji  |  Çakralar  |  Aura  |  Çeşitli  |  Haberler  |  İletişim

Reiki


. Reiki

. Reiki nedir?

. Usui Reiki

. Reiki dereceleri

. İnisiyasyon

. Çakralar

. Uygulama tekniği

. Reiki sistemleri

. Soru-Cevap

. Nasıl öğrenirim?

 

 


 

e-mail

 


 

Usui Reiki

 

EVRENSEL HAYAT ENERJİSİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİ

Reiki, Dr. Mikao Usui tarafından 19. Yüzyılın sonunda Japonya’da yeniden keşfedilen çok eski bir tedavi yöntemidir. Dr. Usui çok uzun süren araştırmalar sonucu 2500 yıllık kutsal Sanskrit metinlerinden aldığı ip uçlarını kullanarak yüzyıllardır unutulmuş bir şifacılık tekniği olan Reiki’yi yeniden keşfetmiştir.

Reiki’nin tekniğini kolay uygulanabilir hale getirmiş ve kendi yöntemini Usui Shiki Ryoho olarak geliştirmiştir. Hastaları bu yöntemle tedavi etmek üzere açtığı klinikte daha sonra yardımcısı olan Chujiro Hayashi ile birlikte yaklaşık 20 kadar Reiki Master yetiştirmiştir.

Dr.Mikao Usui’nin 1930’da ölümünden sonra Hayashi, kliniği devam ettirmiştir. Ancak ikinci Dünya savaşının yıkım günlerinde klinik çalışamaz hale gelmiş ve Reiki Master’ların izi kaybolmuştur. Bununla birlikte, 1935’de tedavi için Tokyo’daki bu klinikte yatan ve tedavi olan Amerikan vatandaşı, Hawaii’li Mrs. Hawayo Takata, Reiki’den çok etkilenmiş ve 1936’da Hayashi’den 1. Derece inisiyasyonunu almıştır. Bir süre daha Hayashi ile çalıştıktan sonra 1937’de 2.Derece inisiyasyonunu da alarak Hawaii’ye dönmüş ve Kapaa’da kendi Reiki kliniğini açarak tedavilere başlamıştır.

1938’de Hayashi, Hawaii’ye yaptığı ziyarette Takata’ya Master inisiyasyonu vermiş ve kendisinden sonra sistemi sürdürecek kişi olarak Takata’yı ilan etmiştir. Sistemin akışının Japonya dışına çıkartılarak dünyaya yayılması düşüncesi, yaklaşan 2.Dünya savaşında Japonya’nın yaşayacaklarını sezinlemiş olmasına bağlanabilir. Nitekim Hayashi’nin 1941’de ölümünden sonra Japonya’da Reiki’nin varlığı anılmaz olmuş ve tek uygulayıcı olarak Takata kalmıştır.

1970’li yıllarda Batı dünyasında oluşan yeni düşünce akımları, Doğu kültürlerinde çeşitli arayışlara girdiğinde Reiki farkedilmiş ve bugünkü giderek yaygınlaşan yapısına kavuşmuştur.

Takata 1980’deki ölümüne kadar 22 Reiki Master yetiştirmiştir. Bunlardan biri olan büyük torunu Phyllis Lei Furumoto bugün sistemi Takata’dan devralan kişidir. Kendisi için Grandmaster tanımlamasını kullanmakla birlikte mevcut eski kaynaklar, gerek Usui’nin gerekse Hayashi’nin bu tanımlamayı kendileri için kullanmadığını ve kullanılmasına da karşı çıktığını göstermektedir.

Bugün Reiki, sayıları giderek artan Master’lar ve Pratisyenler sayesinde sürekli geliştirilmekte ve özünden kopmadan yenilikleri en geniş ölçekte paylaşıp, insanlık yararına sunabilmektedir.

Bugün en yaygın olarak uygulanan sistem, etkisi ve uygulama kolaylığı nedeniyle Usui Reiki sistemidir. Ancak bu sistem temel alınarak çeşitli alternatif teknikler de çeşitli masterlar tarafından geliştirilmekte ve temel Reiki tekniğine ilave olarak öğretilmekte ve uygulanmaktadır. Özünde aynı olan diğer Reiki sistemlerine de sayfalarımızda değinilmektedir.


Reiki ile ilgili soru ve talepleriniz için e-mail adresimiz: master@reikilink.com

 

 

 

 

Dr. Mikao Usui

 

 

Chujiro Hayashi

 

 

Hawayo Takata

 

 

Phyllis Lei Furumoto

 

  Ana Sayfa  |  İçerik  |  Reiki  |  Şifa Yöntemleri  |  Enerji  |  Çakralar  |  Aura  |  Çeşitli  |  Haberler  |  İletişim