Reikilink              
  Evrensel enerji, Reiki ve diğer şifacılık yöntemleriyle ilgili kaynak sayfalar...
www.reikilink.com
  Ana Sayfa  |  İçerik  |  Reiki  |  Şifa Yöntemleri  |  Enerji  |  Çakralar  |  Aura  |  Çeşitli  |  Haberler  |  İletişim

Reiki


. Reiki

. Reiki nedir?

. Usui Reiki

. Reiki dereceleri

. İnisiyasyon

. Çakralar

. Uygulama tekniği

. Reiki sistemleri

. Soru-Cevap

. Nasıl öğrenirim?

 


 

e-mail

 


 

Reiki dereceleri

Reiki eğitimi temelde 3 dereceden oluşur. Her derece için ayrı ayrı, bir Reiki Master’ın inisiyasyonundan geçmek gerekmektedir.

Bu dereceleri şöyle özetleyebiliriz:

1. Derece:

1.Derece, Reiki temel kurallarının ve uygulama tekniğinin anlatıldığı büyük gruplarda 2 gün, küçük gruplarda ise 1 gün süren bir seminer sırasında Reiki Master tarafından uygulanan açma seansı sonucunda elde edilir. Bunun için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur ve çocuklar bile bunu öğrenip uygulayabilir. Bir çok ülkede ailece Reiki uygulayanların sayısı hiç az değildir. Bunun aile içi ilişkileri çok daha güzelleştirdiği, aileye huzur ve uyum getirdiği yaşayanlar tarafından anlatılmaktadır.

Reiki Master tarafından öğrencilere teker teker uygulanan inisiyasyon (uyumlama, açılma seansı) sonrasında uygulamaya geçilir ve öğrenciler kendi ya da diğerleri üzerinde pratik yaparak tedavi pozisyonlarını öğrenirler.

1. Derece Reiki açılımı sadece fiziksel beden üzerinde etkilidir ve açılma öncesine kıyasla çok daha fazla enerji kullanabilmemizi mümkün kılar. 1. Derece açılımını takip eden 21 gün içinde hergün kendimize enerji vererek bedenimizi enerji ile yükleriz; Bu arada bedenimizden ciddi ölçüde bir toksin atımı gerçekleşir. Bu süre içinde gerek kendimize, gerek çevremizdekilere ne kadar fazla Reiki uygularsak o ölçüde bedenimizi toksinlerden arındırır ve içimizdeki enerji kanalını temizleyerek oradan daha güçlü ve temiz enerji akmasını sağlarız.

Bu arada her zaman hatırlamamız gereken bir nokta daha var: Yalnız kendimize değil başkalarına enerji verdiğimiz zaman da Reiki’den hemen hemen aynı ölçüde yararlanabiliyoruz; Çünkü o bizim içimizden geçerek başkasına ulaşıyor.

2. Derece:

2. derece Reiki eğitimi ilkinden farklı olarak yalnız fiziksel değil aynı zamanda psişik bir açılmayı da gerçekleştirir. Bu dereceye Japonca’da ‘Oku Den’ adı verilir, yani ‘Derin Bilgi’...

1. derece inisiasyonunu almış kişiler bundan bir kaç hafta ya da bir kaç ay sonra 2. derece eğitimini alabilirler. Bu aradaki süreyi en iyi kişinin kendisi tayin edebilir. Bunu istemeli ve kendini daha derin bilgileri almaya hazır hissetmelidir. Bazı reiki master'lar 1. ve 2. derece inisiyasyonlarını birlikte ve birbirini takip eden iki gün içinde vermektedirler. Deneyimlerimize göre bu yöntem kişiyi çok zorlamakta ve yoğun enerjinin beden tarafından kabulünde, alışmasında ve toksin atımında problemler yaratabilmektedir. Bizce sağlıklı olan yöntem, iki derece arasında en az üç haftalık bir sürenin bırakılmasıdır.

2. derece eğitimi ve açılımı almış olan bir kişinin sezgileri güçlenir ve şifa gücü kendisine emanet edilen ve geleneksel olarak gizli tutulan anahtar semboller ve bunların mantraları  sayesinde kat kat artar.  Bu semboller ve mantralar kişiye büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. İnisiyasyon sırasında Reiki üstadından çakralara çok daha güçlü enerji gönderilerek sembollerle çalışmaya hazır hale getirilir.

2.derece eğitiminden sonra artık uzaktan şifa yollayabilir ya da alıcının bilinç altı ve üstbenliğine erişerek bir çok psikolojik rahatsızlığı da yenmesini sağlayabiliriz.

3. Derece:

Üçüncü derece eğitimi, orijinal Usui Reiki sisteminde Master'lık derecesi olarak kabul edilmektedir ve inisiyasyon verebilmek, Reiki öğretmeni olmak ve hastalıkların tedavisi için araştırmalar ve şifa çalışmaları yapmak sorumluluklarını içerir. Reiki'nin ilk zamanlarında bu dereceye talip olan kişilerden yaşamlarını tümüyle Reiki'ye adamaları beklenirdi ve bir master'ın yetiştirilmesi, bir diğer master'la sürekli birliktelik şeklinde bir yılı aşkın bir süre alıyordu.

Ancak gelişen zaman içinde ve çağımız toplumlarında başkalarına inisiyasyon yapmadan ve Reiki'yi öğretme sorumluluğu taşımadan, gündelik hayatlarından da kopmadan Reiki'yi derinleştirmek, araştırmalar yapmak ve daha güçlü bir enerji frekansıyla çalışmak arzusunda olanların sayısındaki artış, farklı bir uygulamayı da beraberinde getirdi.

Günümüzde pek çok Reiki Master'ı tarafından kabul edilen şekliyle üçüncü derece inisiyasyonu iki aşamaya ayrılarak verilmektedir.

3. Derece - Birinci Aşama: 'Kişisel Master'lık' derecesi

Bu aşama, Reiki eğitiminde artık Master’lığa giden yolda atılmış bir adım olarak kabul edilir. 3. Derece eğitimini almaya karar vermek için kişinin kendini çok iyi tartması gerekir, çünkü bu derece bir takım ciddi sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu dereceye ulaşmış olan kimsenin hayat boyu Reiki ile yaşamaya ve Reiki’yi kullanarak başkalarına yardım etmeye, hatta eğitimini vermeye kendini hazır hissetmesi gerekmektedir. Bu eğitime başlamak için doğru zamanın gelip gelmediğini en iyi kişinin kendisi hisseder.

Bu aşamada alınan inisiyasyon sonrası kişi, master'ın sahip olduğu enerji frekansı seviyesine yükseltilir, insan bedeni ve hastalıkların yapısı ve ileri şifa teknikleri öğretilir ve master düzeyi bilgilerle donatılır ancak, başkalarının inisiyasyonlarını yapmak için gerekli bilgi ve yeti verilmez. Bu aşamada kişi, elde ettiği master yetilerini kendini geliştirmek ve çevresine yararlı olmak için kullanır.

3. Derece - İkinci Aşama: 'Master-Öğretmen' derecesi

Reiki Master olarak tanımlanan, gerçekte bu derecedir ve orijinal Usui sisteminin öngördüğü tüm şartları içerir. Bu aşamadaki Reiki eğitimi kişinin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış bir program çerçevesinde verilir ve Master'la birlikte çalışarak aylarca sürebilir. Master olmaya hak kazanılması sonrası artık her seviyede inisiyasyon yapılabilir, Reiki eğitimleri verilebilir, farklı ve ileri alanlarda şifa çalışmaları yapılabilir.

Master-Öğretmen olma talebi gerçekte iç sesimizle duymamız gereken, ve zamanı geldiğine kuvvetle inandığımız bir aşamada gerçekleşmeli ve yaşantımızın önemli bir bölümünü Reiki'ye ayırmaya hazır olduğumuzdan emin olmalıyız.

Bugün ne yazık ki Master'lık eğitimi de dünyanın hemen her yerinde yozlaşmış haldedir ve bir tarafta master eğitimi için 10.000 dolar gibi rakamlar telaffuz edilebilmekteyken diğer tarafta "birkaçyüz dolara-bir günde, hatta uzaktan master eğitimi" gibi yaklaşımlarla da karşılaşılmaktadır.

Bize göre Reiki Master'lık bir sorumluluktur ve meslektir. Bu nedenle usta-çırak ilişkisine ve deneyimin aktarılmasına ihtiyaç vardır. Master'lık eğitimi süresince Master'ın enerjisi öğrenci ile paylaşıldığından, Master adayının, Master'ı tarafından yeterli ve istekli görülerek eğitim için kabul edilmesi, bizce olması gereken bir önkoşuldur.


Reiki Sembolleri

Reiki sembolleri 2.Derecede verilen üç sembol ve 3.Derecede verilen Master sembolünden ve bu sembollerin mantralarından oluşmaktadır. Geleneksel olarak diğer tüm inisyatik öğretilerde olduğu gibi yeterli eğitim ve birikime sahip olmayan kişilere bu sembollerin açıklanmasını doğru bulmamaktayız. Bu sembollere bağlı olarak inisiyasyonu gerçekleştirilmemiş kişiler en basit tanımıyla bu sembollerin yaratacağı etkiyi kullanamayacaklardır. Bu sembollerin gizli tutulmasının belki de en temel nedeni budur.

Bu sembollerin geleneksel olarak Master tarafından öğrenciye sözlü olarak aktarılması ve çoğu zaman yazılı-basılı olarak verilmemesi, doğru hatırlama problemlerini getirmektedir. Zamanla Masterların bile hatalı olarak naklettikleri bu sembollerin, zaman içinde çok farklı versiyonları ortaya çıkmıştır.

Bazı basılı kaynaklarda ve bir kaç sitede bu sembollerin çeşitli versiyonlarının bulunması mümkündür. Geleneğe saygımız nedeniyle sitemizde bu sembollere yer vermemekteyiz. Ancak bizim bugün  kullandığımız sembollerin, araştırmalarımız ve çalışmalarımız sonrasında tüm versiyonlar arasında en etkin ve doğru semboller olduğunu gördüğümüzden bunları tüm Reiki dostlarıyla paylaşmaya hazırız. Eğer 2.Derece veya Mastersanız bir e-mail göndererek bu sembolleri talep edebilirsiniz. Sizden, derece sertifikanızın, bildireceğimiz numaraya fakslanmasını talep etmemizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.


Reiki ile ilgili soru ve talepleriniz için e-mail adresimiz: master@reikilink.com

 

  Ana Sayfa  |  İçerik  |  Reiki  |  Şifa Yöntemleri  |  Enerji  |  Çakralar  |  Aura  |  Çeşitli  |  Haberler  |  İletişim